Sklejka antypoślizgowa

Proponujemy sklejkę przeciwpoślizgową, dwustronnie oklejaną folią fenolową z jednostronnym odciskiem siatki (powierzchnia antypoślizgowa), z zabezpieczonymi wąskimi płaszczyznami farbą akrylową.

Posiadamy sklejkę przeciwpoślizgową:

  • produkcji polskiej,
  • pochodzenia obcego (indonezyjska, łotewska).

Sklejka przeciwpoślizgowa odpowiada Polskiej Normie PN-83/D-97005.19 oraz Niemieckiej Normie Budowlanej DIN-68705a.3 BFU-100, posiada wymagane certyfikaty certyfikaty.