Płyta niezapalna

Pożarem nazywamy niekontrolowany w czasie rozkład termiczny materiałów palnych. W przeciwieństwie do spalania kontrolowanego ognia w piecu lub w kominku pożar jest zjawiskiem przebiegającym żywiołowo. Niekontrolowany pożar rozpoczyna się, gdy jego źródło np. niedopałek papierosa czy łuk elektryczny dostarczy energii wystarczającej do zapalenia się następnego palnego materiału.
Aby wybuchł pożar muszą być spełnione trzy czynniki:
  •  materiał palny,
  • tlen,
  • źródło ciepła.
Jeżeli brakuje jednego z tych elementów to zmniejsza się ryzyko wystąpienia pożaru dwa elementy tlen i źródło ciepła nie mogą być kontrolowane. To oznacza, że tylko nad jednym z tych elementów możemy zapanować – mianowicie nad materiałem palnym. Tak więc stosując materiały niezapalne przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej istotny jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych.
Jak zatem ocenić możliwe zachowanie wyrobów budowlanych w zetknięciu z ogniem? Czy łatwo się zapalają? Czy pomagają w rozprzestrzenianiu się ognia? Czy wytwarzają podczas spalania duże ilości dymu?
Wystarczy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, identyczną w całej Unii Europejskiej. Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia.

 

Zgodnie z nią każdy wyrób budowlany zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych ogniowych Euro klas:

 

 

Taki rankingowy układ jest przejrzysty i zrozumiały. Najlepsze, najbezpieczniejsze pożarowo wyroby znajdują się w klasie A1, A2, B. W kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe (coraz bardziej / łatwiej palne), aż do wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań.

Technolodzy firmy Kronopol, aby spełnić najwyższe wymagania europejskie opracowali i wdrożyli do produkcji niezapalne płyty OSB SF-B, które uzyskały klasyfikację ogniową – B, s2, d0.

Dla przedstawienia odporności niezapalnych płyt OSB produkowanych w Swiss Krono Group na działanie ognia, wykonano testy ogniowe z wykorzystaniem niezapalnych płyt OSB. Na potrzeby testu zostało zaaranżowane pomieszczenie biurowe, w którym doszło do przykładowego zaprószenia ognia. W momencie odpalenia ognia został uruchomiony zegar. Po upływie dwudziestu minut w momencie wyłączenia palnika podsycającego ogień, płomień natychmiast gaśnie, jedynie wierzchnia warstwa płyt OSB SF-B uległa zwęgleniu tworząc bezpieczną warstwę ochronną przed ogniem. Ogień się nie rozprzestrzeniał. Nie doszło do wybuchu pożaru. Od ognia nie ucierpiały również inne przedmioty, które były zgromadzone w pomieszczeniu.

Chemiczne substancje używane w cyklu produkcyjnym w trakcie reakcji chemicznych tworzą wodę technologiczną, która odbiera energię podczas palenia i nie doprowadza do reakcji pirolizy. Dodatkowo tworzy się grafitowa warstwa chroniąca palący się materiał przed dostępem tlenu, co w konsekwencji zmniejsza się zapalność płyty i spowalnia proces rozprzestrzeniania się płomienia.

Przy pożarze liczy się każda minuta, im wolniej się rozprzestrzenia, tym większe szanse będą miały służby pożarnicze do ewakuacji ludzi z niebezpiecznego miejsca.

Płyty te wyprodukowano z przeznaczeniem do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe czy szpitale.